Copy of Revory_logot_transparent-2

Tsekkaa tästä tallenne koulutuksesta "Monikanavaisen myynnin johtaminen - Mitä on Revenue Ops?" 

Monikanavaisen myynnin johtaminen - koulutuksen kuvaus

Makatemian ja Revoryn yhteinen koulutus aiheesta Monikanavaisen myynnin johtaminen - Mitä on Revenue Operations eli RevOps?

Koulutuksen kuvaus:

Myynnin johtaminen ei ole enää vain myyjien johtamista. Myynnin johtaminen on kaikkien liikevaihtoa generoivien osa-alueiden monikanavaista johtamista. Kilpailu markkinaosuuksista on kovaa, ja organisaatioiden elinkaaren pituus on jatkuvassa laskussa.

Tämä koulutus on tarkoitettu myynti- ja liiketoimintajohdolle, joka haluaa kehittää kokonaisvaltaista lähestymistapaa myynnin johtamiseen ja kasvun tavoitteluun sekä luoda tehokkaan myynti- ja markkinointistrategian avulla kestävää kilpailuetua markkinoilla.

Koulutus auttaa yrityksen johtoa hahmottamaan liikevaihdon tulovirtojen johtamisen kokonaisvaltaisesti, ymmärtämään eri tiimien, teknologioiden, prosessien ja asiakasdatan roolin ja merkityksen kasvun generoinnissa sekä hyödyntämään niitä strategisesti. Revenue Operations -strategian (RevOps), merkitys yrityksille perustuu sen kykyyn tehostaa liiketoimintaprosesseja, parantaa tiimien välistä yhteistyötä ja edistää liikevaihdon kasvua. Tule kuulemaan, mistä tässä toimintamallissa on kyse ja miksi se on Gartnerin mukaan vuoteen 2025 mennessä käytössä 75 % maailman nopeiten kasvavista yrityksistä.

Näyttökuva 2023-11-10 kello 14.01.11

Tietokirja: Monikanavaisen myynnin johtaminen

 

Revoryn perustaja Kati Huusko-Viikilän kirjoittama, Kauppakamarin kustantama tietokirja "Monikanavaisen myynnin johtaminen - näin johdat kaikkia tulovirtoja" on ensimmäinen suomenkielinen opas Revenue Operations (RevOps) -mallin hyödyntämisessä.
 
Kirja opastaa liiketoimintajohtoa monikanavaisen B2B-myynnin johtamisessa sekä Revenue Operations (RevOps) -mallin hyödyntämisessä.