Skip to content
LISÄTIETOA PALVELUISTA

🚀 RevOps -strategia 

Myynti- ja markkinointistrategia 

Teknologiakartoitus 

 
Jokainen projekti on erilainen, mutta täältä löydät tietoa siitä, mitä se todennäköisesti sisältää. 
 
 
Projektin sisältö

RevOps -strategia 🚀

Yhdistetään myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun voimat generoimaan lisää liikevaihtoa. Tavoitteena on päästä hyödyntämään dataa, teknologiaa ja optimoituja prosesseja kun parannetaan yrityksesi tehokkuutta ja asiakaskokemusta. Luodaan yhdessä RevOps -strategian lisäksi suunnitelma, kuinka RevOps-toimintamalli viedään teillä käytäntöön.

Jokainen projekti on erilainen, mutta joka tapauksessa ainakin nämä me tehdään: 

 • Organisaation RevOps -kypsyysanalyysi ja tiimien osaamiskartoitus
 • Liiketoiminnan tavoitteiden ja projektin tavoitteiden määrittäminen
 • Tiimien toimintojen yhtenäistämisen suunnittelu
 • Tiimikohtaisten prosessien kartoitus ja optimoinnin suunnittelu
 • Teknologiaratkaisujen valinta ja datastrategian luominen
 • Tiimikohtaisten KPI:den ja mittareiden määrittäminen
 • Jatkuva suorituskyvyn seuranta ja analysointi - uudet johtamiskäytännöt
 • RevOps-kulttuurin luominen ja ylläpito
 • Projektin johtaminen ja aikataulutus
19
 
MIKÄ REVOPS OLIKAAN?

Teknologia, prosessit, ihmiset ja data kasvun moottoriksi.

RevOps, eli Revenue Operations, on yrityksen sisäinen strategia, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tiimit keskittymään yhdessä liikevaihdon kasvattamiseen.

 

21
Projektin sisältö

Myynti- ja markkinointistrategia 🚀

Jos haluat että keskitytään enemmän myyjiin, niin sitten tehdään niin. Jos haluat että keskitytään enemmän tulosta tuovaan markkinointiin, niin painotetaan sitä. Jokainen myynti- ja markkinointistrategia sisältää myös teknologiakartoituksen myynnin tehostamiseksi. Ei pelkästään tehdä strategiaa, vaan myös suunnitelmat kuinka hommat viedään käytäntöön.

Joka tapauksessa ainakin nämä tehdään: 

 • Liiketoiminnallisten tavoitteiden määrittäminen
 • Asiakasymmärryksen kasvattaminen: Ostajapersoonien määrittely ja ostopolun tunnistaminen
 • Tiimien prosessien ja teknologioiden kartoitus ja kehitysehdotukset
 • Myynti- ja/tai markkinointikanavien kartoitus ja kehitysehdotukset
 • Yhtenäisen asiakaskokemuksen auditointi asiakkaan kontaktipisteiden vlillä
 • Teknologiakartoitus - Ajansäästöä automatisoimalla ja datan hyödyntäminen päätöksenteossa
 • Viestinnän ja yhteistyön parantaminen tiimien välillä
 • Projektin johtaminen ja aikataulutus
Projektin sisältö

Teknologiakartoitus

Aseesi digitaalisessa maailmassa! Analysoimme nykyiset myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun teknologiaratkaisusi, tunnistamme puutteet ja mahdollisuudet sekä suunnittelemme optimoidun teknologiapolun, joka tukee liiketoimintasi kasvua ja menestystä. Kartoitus koskee asiakasrajapinnassa toimivien tiimien työkaluja, koska niitä kehittämällä voit saada lisää kasvua.
 
Ainakin nämä tehdään: 
 • Nykytilan arviointi
 • Tarpeiden ja tavoitteiden määrittäminen
 • Puutteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Ratkaisujen suositteleminen
 • Integraatiomahdollisuuksien kartoittaminen
 • Teknologiasuunnitelman luominen
 • Käyttöönoton projektisuunnitelma
15

 

By 2025, 75% of the highest growth companies in the world will deploy a revenue operations (RevOps) model.

A move from sales enablement to revenue enablement is needed in today’s rapidly shifting buying and selling dynamic to support this RevOps imperative.

RevOpsGraffaa-2
Gartner Inc. 2021
Haluatko tietää lisää?

Nappase vartti

Varaa kalenteristasi vartti, niin käydään läpi mitä RevOps on ja mitä se voisi teillä tarkoittaa. 

Kannattaa se vartti varata meiltäkin, niin osataan olla linjoilla. Meidän lupaus sinulle on 3 uutta ajatusta. Ajatusten laatu paranee huomattavasti,  jos täytät vielä kasvukaavakkeen ennen palsua. Täytössä menee kirjoittajan lahjoistasi riippuen muutamasta minuutista kymmeneen minsaan. ⬇️