Skip to content
27
Revory Oy

Asiakaskokemus

Asiakaskokemuksen kehittäminen | Asiakaskokemuksen johtaminen | Asiakaskokemus koulutukset | Asiakaskokemus valmennukset

Kilpailuetua asiakaskokemuksen kehittämisellä ja johtamisella

Asiakaskokemuksen parantaminen: Tehokas asiakaskokemuksen parantaminen on yrityksille elintärkeää nykypäivän kilpailluilla markkinoilla. Asiakaskokemuksen kehittäminen edellyttää jatkuvaa omistautumista ja strategista ajattelua. Asiakaskokemuksen parantaminen alkaa asiakkaiden sekä heidän tarpeidensa syvällisestä ymmärtämisestä. Yleensä tämä sisältää asiakasprofiilien luomisen ja erilaisten ostajapersoonien asiakasmatkan kartoittamista sekä erilaisten kohtaamispisteiden tunnistamista. Kun nämä ovat selvillä, on mahdollista luoda ja toteuttaa suunnitelma, jonka tavoitteena on erittäin hyvin johdettu ja laadukas asiakaskokemus.

Kuinka kehittää asiakaskokemusta: Asiakaskokemuksen kehittäminen vaatii aktiivista panostusta asiakaslähtöisyyteen. Monesti liikkeelle lähdetään kaupallisten prosessien suunnittelusta, teknologioiden kartoituksesta sekä asiakasdatan hyödyntämisen suunnittelusta. Tärkeää on pitää huoli, että asiakasta autetaan ostomatkan varrella. Asiakaskokemus lähtee syntymään jo ennen, kuin asiakas on yhteydessä myyvään organisaatioon. Tärkeää on myös luoda organisaatiokulttuuri, joka nostaa asiakaskokemuksen strategiseksi tavoitteekseen ja motivoi myös työntekijöitä pyrkimään siihen.

Miten mitata asiakaskokemusta: Asiakaskokemuksen mittaaminen on välttämätöntä, jotta sitä voidaan myös parantaa askel askeleelta. Tärkeitä mittareita ovat esimerkiksi Net Promoter Score (NPS) ja Customer Satisfaction (CSAT). Näiden mittareiden avulla voidaan arvioida nykyasiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta. Asiakaspalautteen kerääminen: Asiakaspalautteen kerääminen on keskeinen osa asiakaskokemuksen parantamista. Se voidaan tehdä erilaisilla kyselyillä, asiakasarvioilla ja asiakashaastatteluilla. Palautteen avulla voidaan tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet sekä tehdä tarvittavat muutokset.

Paras tapa luoda positiivinen asiakaskokemus: Positiivinen asiakaskokemus vaatii sitoutumista ja huolenpitoa asiakkaista. Henkilökohtainen vuorovaikutus, huomiointi ja tarpeisiin vastaaminen ovat avainasemassa. Asiakasuskollisuuden lisääminen: Asiakasuskollisuus on liiketoiminnan menestymisen perusta. Tyytyväiset asiakkaat palaavat ja suosittelevat. Tämä saavutetaan tarjoamalla jatkuvasti erinomaista asiakaskokemusta ja pitämällä lupaukset. Tämä vaatii tietenkin sitä, että asiakaskokemuksen kehittämistä johdetaan johdonmukaisesti.

Asiakaskokemuksen trendit: Asiakaskokemuksen trendit muuttuvat jatkuvasti. Organisaatioiden tulee pysyä ajan tasalla uusista teknologioista ja nykajan asiakkaan odotuksista. Esimerkiksi tekoäly, personointi ja digitaalinen ostopolku ovat tällä hetkellä asioita, joita tulee ottaa huomioon asiakaskokemuksen kokonaisuudessa.

Miten asiakaskokemus vaikuttaa liiketoimintaan: Asiakaskokemuksen vaikutus liiketoimintaan on valtava. Hyvä asiakaskokemus voi johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen, uskollisuuteen ja liiketoiminnan kasvuun. Toisaalta huono asiakaskokemus voi aiheuttaa asiakaspoistumaa ja maineen vahingoittumista. Digitaalinen asiakaskokemus: Digitaalinen asiakaskokemus on tärkeä osa nykyaikaista liiketoimintaa. Organisaatioiden tulee hyödyntää nykyaikaista teknologiaa, jotka parhaimmillaan auttavat tarjoamaan saumattoman digitaalisen asiakaskokemuksen.

Parhaat käytännöt asiakaspalvelussa: Hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi organisaatioiden tulee panostaa johdonmukaiseen asiakaskokemukseen, jossa ostamisesta sekä asiakkaana olemisesta tulee vaivatonta ja toisaalta taas organisaatiolle itselleen tuloksellista. Tämä vaatii koulutusta, resursseja, teknologian tukea sekä yhteistyötä asiakkuudenhoidon prosesseissa organisaation eri osastojen välillä. 

Revoryn verkkokaupasta voit ostaa tiimillesi valmennukset tai avoimet koulutukset aiheenaan asiakaskokemus ja sen kehittäminen. Voit jättää meille myös tarjouspyynnön osoitteeseen hi@revory.fi tai sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella.

IMG_2744
REFERENSSI - HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

Asiakaskokemus valmennus

Myynti- ja markkinointitiimille

Helsingin Seudun Kauppakamari tarjoaa valtakunnallisesti kattavat palvelut henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kauppakamari on tunnettu avoimista koulutuksistaan, mutta lisäksi Kamarit tarjoavat asiakkailleen kattavan verkkovalmennusten kokonaisuuden lisenssiperusteisesti KoulutusOnline-alustallaan. Revory on tehnyt alustalle 13 myynnin johtamisen koulutusta ja lisäksi sparrannut Kauppakamarin myynti- ja markkinointitiimejä asiakaskokemuksen kehittämisestä.

Työpajassa keskityttiin asiakaskokemukseen koko ostopolun varrella ja erityisesti siihen, miten myynti- ja markkinointitiimit voivat vaikuttaa asiakaskokemuksen syntymiseen jo ennen ostopäätöksen saamista. Työpajan toteutus piti sisällään ryhmätöitä, tehtäviä sekä teoriaosuutta. Työpajan jälkeen ryhmätyöt purettiin niin, että luotiin selkeä to-do -lista kehitettävistä teemoista. Kehitysteemat aikataulutettiin, vastuutettiin ja niiden toteutumista lähdettiin seuraamaan tiimien yhteisissä palavereissa. 

"Valmennus innosti ja sparrasi tiimit kehittämään yhdessä yhä parempaa asiakaskokemusta! Teoriaa ja yhdessä tekemistä sopivassa suhteessa, seurantaa unohtamatta"

riitta-salmi
Riitta Salmi

Henkilöstö- ja asiakaskokemusjohtaja, Helsingin Seudun Kauppakamari
Opiskeluun avUkSi

Muista tsekata myös nämä!

Myynnin kick-off

Myynnin kick-offien ohjelmapohjat

Vaikeuksia valita, mitä myyntitiimin kick-offissa tällä kertaa juonittaisiin? Lataa ilmaiset ohjelmapohjat ideoinnin tueksi!

Myyntistrategia-pohja

B2B-Myyntistrategian mallipohja

Hyvä myyntistrategia ohjaa kaikkien kaupallisten funktioiden toimintaa ja auttaa johtamaan kaikkia liikevaihdon tulovirtoja. Laadimme B2B-yrityksellesi maksuttoman pohjan!

Muuta mielessä? Ota yhteyttä!

 Olisi mahtavaa kuulla sinusta!