Skip to content
All posts

CRM-järjestelmät vertailussa: Mikä on paras vaihtoehto kasvuyrityksellesi?

CRM-järjestelmien joukosta löytyy lukemattomia vaihtoehtoja, mutta mikä niistä on juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivin? Tässä blogikirjoituksessa tutustumme eri CRM-järjestelmiin ja autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun yrityksellesi.

Tekstissä käydään läpi: 

 1. Mikä on CRM-järjestelmä ja miksi se on tärkeä yritykselle?
 2. Tärkeimmät toiminnallisuudet, joita kannattaa vertailla CRM-järjestelmiä valittaessa
 3. Mitä CRM-järjestelmään merkitään?
 4. CRM-järjestelmän hyödyt liiketoiminnalle
 5. CRM-järjestelmän hyödyt myyntijohdolle
 6. CRM-järjestelmien vertailu
  1. HubSpot
  2. Salesforce
  3. Dynamics 365
  4. Pipedrive
 7. CRM:n käyttöönotto

CRM-järjestelmät ovat olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa, ja niiden tarkoitus on auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakassuhteitaan ja optimoimaan liiketoimintaprosessejaan. Mutta kaikkien saatavilla olevien vaihtoehtojen joukosta voi olla vaikea löytää juuri se oikea CRM-järjestelmä, joka vastaa juuri sinun yrityksesi tarpeita. Kun vertailet vaihtoehtoja, on tärkeää ottaa huomioon erilaiset ominaisuudet, integraatiomahdollisuudet ja kustannukset.

CRM-järjestelmä on keskeinen elementti Revenue Operations (RevOps) -strategiassa, joka pyrkii yhdistämään myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhoidon /asiakastuen toiminnot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa liiketoimintaan edellyttää modernia ja monipuolista CRM-järjestelmää, joka kykenee tallentamaan ja analysoimaan kaiken asiakkuuteen liittyvän datan. Näin kaikki osastot voivat hyödyntää tietoa tehokkaasti ja tehdä parempia päätöksiä. Kaupallisten tiimien yhteinen CRM-työkalu helpottaa paitsi datan keräämistä ja hyödyntämistä, myös auttaa tiimien välisen läpinäkyvyyden ja yhteistyön edistämisessä.

Kun valitset CRM-järjestelmää yrityksellesi, on tärkeää vertailla eri vaihtoehtoja huolellisesti. Käyttöliittymän helppokäyttöisyys on yksi tärkeä tekijä, sillä järjestelmän tulisi olla intuitiivinen ja helppo omaksua. Lisäksi on tärkeää selvittää, kuinka hyvin järjestelmä integroituu muihin käytössä oleviin työkaluihin ja alustoihin. Hyvä integraatiomahdollisuus takaa sujuvan tiedonkulun eri järjestelmien välillä ja helpottaa päivittäisten toimintojen suorittamista.

Raportointiominaisuudet ovat myös tärkeä osa CRM-järjestelmää. Hyvät raportointityökalut auttavat yritystä seuraamaan ja analysoimaan kaupallisia toimintoja ja eri avainlukuja tehokkaasti. Tarkat raportit ja analyysit auttavat yritystä tunnistamaan trendejä, kehittämään strategioita ja tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kasvun edistämiseksi.

Lisäksi on hyvä selvittää, tarjoaako CRM-järjestelmä tarvittavia toiminnallisuuksia kuten myynnin tärkeimpiä työkaluja, markkinointiautomaatiota ja asiakaspalvelun hallintaa. Näiden ominaisuuksien avulla yritys voi parantaa toimintaansa ja tarjota parempaa palvelua asiakkailleen. On myös tärkeää tutustua kokemuksiin eri CRM-järjestelmistä. Saman alan toimijoiden arvostelut ja suositukset voivat antaa arvokasta tietoa järjestelmän toimivuudesta ja hyödyistä käytännön käytössä.

Kun olet valinnut sopivan CRM-järjestelmän yrityksellesi, on tärkeää suunnitella sen käyttöönotto huolellisesti. Tähän projektiin sisältyy vanhan järjestelmän tiedon siirtäminen uuteen, henkilöstön kouluttaminen ja tarvittavien integraatioiden tekeminen. On myös tärkeää varata aikaa CRM-järjestelmän käytön opetteluun ja sen eri toiminnallisuuksiin tutustumiseen, jotta voit hyödyntää järjestelmää täysimääräisesti.

Mikä on CRM-järjestelmä ja miksi se on tärkeä B2B-yritykselle?

Parhaimmillaan CRM (Customer Relationship Management) on paljon enemmän kuin pelkkä asiakkuudenhallintajärjestelmä; se on keskeinen elementti Revenue Operations (RevOps) -strategiassa. RevOps on lähestymistapa, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhoidon /asiakastuen toiminnot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. RevOps keskittyy tulosten maksimointiin, yrityksen kasvun kaavan löytämiseen sekä tehokkaaseen liiketoiminnan kasvuun. 

Moderni CRM-järjestelmä tukee RevOpsin pyrkimystä integroida ja automatisoida liiketoimintaprosesseja. Moderni CRM tarjoaa samalla alustalla työkaluja työkaluja, kuten myynnin työkalut, asiakaspalvelun tiketöintijärjestelmät, markkinoinnin työkalut sekä yksityiskohtaiset myynnin raportointi- ja analysointityökalut. Näiden ominaisuuksien ansiosta CRM-järjestelmä ei ainoastaan nopeuta ja tehosta päivittäisiä toimintoja, vaan myös tarjoaa arvokkaita oivalluksia, jotka auttavat yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Lue lisää RevOps-työkaluista >>

Jos yritys pyrkii kasvamaan voimakkaasti ja sitä myötä toimimaan RevOps-mallin mukaan, on CRM-järjestelmän vertailussa tärkeää tunnistaa, mitkä järjestelmät tarjoavat parhaat työkalut ja toiminnot RevOps-strategian tukemiseen. Kun etsitään sopivaa CRM-ratkaisua, tulisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka hyvin järjestelmä integroituu muihin käytössä oleviin työkaluihin ja alustoihin, sekä sen kykyyn kerätä ja analysoida dataa kattavasti.

Kun CRM on tehokkaasti integroitu osaksi yrityksen RevOps-strategiaa, se ei ainoastaan auta ymmärtämään asiakassuhteita paremmin, vaan myös mahdollistaa kaikkien liiketoiminta-alueiden saumattoman yhteistyön, edistäen siten yrityksen kasvua ja kannattavuutta. Seuraavaksi tutkitaan tarkemmin modernin CRM:n toiminnallisuuksia ja niiden roolia liiketoiminnan kehittämisessä.

Tärkeimmät toiminnallisuudet, joita kannattaa vertailla CRM-järjestelmiä valittaessa

Moderni CRM-järjestelmä on monipuolinen työkalu, joka yhdistää kaikki asiakkuuteen liittyvät tiedot ja toiminnot samalle alustalle. Se tarjoaa joukon toiminnallisuuksia, jotka ovat olennaisia niin myynnille, markkinoinnille kuin asiakastukitiimeillekin. Tässä käsittelemme joitakin näistä toiminnallisuuksista:

Asiakastiedot

CRM tallentaa kaikki asiakkaan tiedot keskitetysti. Tämä sisältää yhteystiedot, osto- ja yhteydenottohistorian, mieltymykset ja asiakasarvioinnit. Näiden tietojen avulla yritykset voivat tarjota tarkemmin personoitua palvelua asiakkailleen ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Myyntiputken hallinta

CRM mahdollistaa myyntiputken ja -prosessin hallinnan. Se auttaa myyntitiimejä löytämään potentiaalisia asiakkaita, seuraamaan tarjouksia ja tilauksia sekä analysoimaan myyntitilastoja. Näin yritykset voivat optimoida myyntiprosessejaan ja kasvattaa myyntiään.

Markkinointi

CRM tarjoaa markkinointitiimeille työkalut kampanjoiden suunnitteluun ja seurantaan. Kaikki markkinointitoimenpiteet, kuten sähköpostimarkkinointi ja mainoskampanjat, voidaan hallita samasta paikasta. Tämä helpottaa markkinointistrategioiden koordinointia ja parantaa markkinointitiimien tehokkuutta.

Asiakaspalvelu

Moderni CRM sisältää usein asiakaspalvelun hallinnan työkaluja, kuten tiketöintijärjestelmän. Näiden työkalujen avulla yritykset voivat seurata asiakkaiden yhteydenottoja, käsitellä laskutusta ja reklamaatioita sekä hallita muita asiakaspalvelupyyntöjä tehokkaasti.

Analytiikka ja raportointi

CRM tarjoaa mahdollisuuden seurata ja analysoida tietoja asiakkaista, myynnistä ja markkinoinnista. Tämä antaa yrityksille syvällistä tietoa koko kaupallisesta kokonaisuudesta ja auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Integraatiot muihin järjestelmiin

CRM-järjestelmä voidaan integroida muihin yrityksen käyttämiin järjestelmiin, kuten sähköposti-, pikaviestintä-, puhelin- tai kalenterisovelluksiin. Tämä parantaa viestinnän ja palvelun laatua. Lisäksi CRM on mahdollista integroida isompiin järjestelmäkokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi ERP-järjestelmiin.

Automaatiotyökalut

Monet CRM-järjestelmät sisältävät automaatiotoimintoja, kuten automaattiset sähköpostiviestit  ja tarjousjonon automatisoinnin. Tällaiset automaatiotyökalut vähentävät manuaalisen työn tarvetta ja tehostavat prosesseja.

Moderni CRM-järjestelmä yhdistää nämä toiminnallisuudet yhdeksi kokonaisuudeksi, joka helpottaa yritysten päivittäisiä toimintoja ja mahdollistaa dataan perustuvan päätöksenteon. 

Mitä CRM:ään merkitään?

CRM-järjestelmä on täynnä tietoa, mutta mitä kaikkea sinne voidaan merkitä ja miksi tämä on niin tärkeää? Tässä käsitellään joitakin keskeisiä tietoja ja merkintöjä, jotka voivat olla osa CRM:ää:

Perustiedot asiakkaasta

 • Asiakkaan ja yhteyshenkilöiden tiedot: Näihin sisältyvät nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Liikevaihto: Tieto asiakkaan yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta.
 • Henkilöstön määrä: Kuinka monta henkilöä asiakasyritys työllistää?
 • Organisaatiorakenne: Kuka on vastuussa eri osastoista ja päätöksenteosta?
 • Ostohistoria: Mitä tuotteita tai palveluita asiakas on ostanut aiemmin?

Asiakaspalvelun merkinnät

 • Asiakaspalvelun tiketit: Tieto asiakkaan yhteydenotoista ja niiden käsittelystä.
 • Ongelman kuvaukset: Yksityiskohtaiset merkinnät asiakkaan ilmoittamista ongelmista ja niiden ratkaisuista.
 • Lisätiedot: Tärkeät tiedot, kuten tilausnumerot ja tuotetiedot, jotka liittyvät asiakaspalvelutilanteisiin.

Myynnin merkinnät

 • Aktiviteetit: Myyntitiimin vuorovaikutus asiakkaan kanssa, kuten sähköpostit, puhelut ja muu viestintä.
 • Muistiinpanot: Yksityiskohdat keskusteluista, tarjouksista ja muista merkittävistä tapahtumista.
 • Tarjoukset: Asiakkaalle tehdyt tarjoukset ja niiden tila.
 • Myynnin pipeline: Tieto potentiaalisista myyntimahdollisuuksista ja niiden edistymisestä.
 • Asiakasluokittelut: Asiakkaan asiakasluokka sekä luokkaan kuuluva asiakkuudenhoitomalli

Markkinointidata

 • Kaikki digimarkkinoinnin kanavat: Tieto asiakkaan vuorovaikutuksesta eri markkinointikanavien kanssa.
 • Offline-markkinointitoimenpiteet: Tiedot perinteisistä markkinointitoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Suuren osan tiedoista moderni CRM hakee automaattisesti verkosta pelkällä asiakkaan www-osoitteella. Kun CRM on lisäksi integroitu asianmukaisesti muihin kaupallisiin työkaluihin, kuten esimerkiksi asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden sähköposteihin ja puhelimiin, tiedot täyttyvät lähes automaattisesti ja pienellä manuaalisella vaivalla.

Moderni CRM mahdollistaa prospektien ja asiakkaiden etenemisen seuraamisen ostopolulla. Tämä tieto auttaa myyntitiimejä tekemään hyödyntämään dataa asiakkaiden auttamisessa sekä reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin tehokkaammin. Markkinointitiimit voivat hyödyntää tätä tietoa kohdentaakseen markkinointikampanjoitaan niin, että ne tukevat myyntiponnisteluja ja parantavat markkinoinnin tehokkuutta.

Kaiken tämän tiedon tallentaminen ja ylläpitäminen CRM-järjestelmässä tehostaa liiketoimintaprosesseja ja auttaa organisaatiota johtamaan kaikkia liikevaihdon tulovirtoja. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja tukee liiketoiminnan kasvua.

CRM-järjestelmä - hyödyt liiketoiminnalle

CRM-järjestelmän käyttöönotto tuo monia merkittäviä hyötyjä liiketoiminnalle. Näitä etuja ovat:

Tuottavuuden parantaminen

CRM-järjestelmä tarjoaa organisaatiolle keskitetyn paikan tallentaa ja hallita asiakastietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät ja erityisesti kaupalliset tiimit voivat nopeasti ja helposti saada tarvittavat tiedot asiakkaista ja asiakassuhteista. Tämä tehostaa päivittäistä työtä ja vähentää tiedon etsimiseen hukkaan menevää aikaa.

Liiketoiminnan kasvu

Parhaimmillaan CRM voi vauhdittaa yrityksen liiketoiminnan kasvua. Tämä johtuu siitä, että CRM auttaa tunnistamaan myyntimahdollisuuksia ja asiakkaiden tarpeita. Organisaatio voi tehokkaasti seurata asiakkaiden etenemistä ostopolulla ja tarjota heille räätälöidympää palvelua ja viestintää.

Datalähtöinen päätöksenteko

CRM-järjestelmä kerää ja tallentaa runsaasti dataa asiakkaista ja liiketoiminnan avainluvuista. Tämä antaa organisaatiolle mahdollisuuden tehdä päätöksiä datalähtöisesti. 

Asiakaspolun optimointi

CRM-järjestelmän avulla organisaatio voi seurata asiakaspolkua alusta loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että organisaatio ymmärtää paremmin, miten asiakkaat liikkuvat eri vaiheissa ja miten he vuorovaikuttavat yrityksen kanssa. Tämä tieto auttaa optimoimaan asiakaspolkua ja tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta.

Selkeämpi näkymä resursseihin

CRM tarjoaa selkeän näkymän resursseihin. Organisaatio voi esimerkiksi nähdä, millainen myyntiprosessi toimii parhaiten tai mitkä markkinointikanavat ovat tehokkaimpia, ja keskittyä niihin. Kun on dataa, tarpeettomat tai tehottomat toiminnot voidaan karsia, mikä säästää kustannuksia.

CRM-järjestelmän käyttö - hyödyt myyntijohdolle

CRM-järjestelmällä on merkittävä rooli myynnin johdon työkalupakissa, ja sen käyttö tarjoaa monia etuja. Tässä käsitellään, miten CRM auttaa myynnin johtoa ja millaisia hyötyjä se tarjoaa:

Ajantasaista tietoa myynnistä ja kannattavuudesta

Ilman kunnollista CRM-järjestelmää ajantasaista tietoa myynnistä ja yrityksen kannattavuudesta voi olla hankala saada. CRM tarjoaa reaaliaikaista tietoa myyntitiimin suorituksesta, myynnin ennusteista ja asiakasvuorovaikutuksista.

Myyntiputken ja -prosessin hallinta

Myyntijohdon keskeinen tehtävä on myyntiputken hallinta. CRM-järjestelmä mahdollistaa tämän tehokkaasti. Se tarjoaa näkymän potentiaalisiin asiakkaisiin, niiden vaiheeseen myyntiputkessa ja odotettuun myyntituottoon. Tämä auttaa tunnistamaan myyntiprosessin ongelmakohdat ja mahdollistaa myyntiä kasvattavien toimenpiteiden suunnittelun.

Myyntiä kasvattavien toimenpiteiden mittaaminen, seuranta ja kehittäminen

CRM tarjoaa myös mahdollisuuden mitata ja seurata myyntiä kasvattavia toimenpiteitä. Myyntijohdon on tärkeä tunnistaa, mikä toimii ja mikä ei. CRM-järjestelmän avulla voidaan seurata myyntitiimin suoritusta eri näkökulmista, kuten myyntiaktiviteettien määrää ja myyntiprosessin läpimenoaikaa.

Vähentää riippuvuutta yksittäisistä myyjistä

CRM pitää asiakastiedon tallessa organisaatiossa. Tieto ei enää riipu yksittäisestä myyjästä. Tämä on erityisen tärkeää, jos myyntitiimissä on vaihtuvuutta. Uusi asiakasvastuullinen myyjä pääsee jatkamaan siitä, mihin edellinen jäi, koska kaikki asiakastiedot ovat dokumentoituina CRM:ssä.

Ennustaminen ja ennakointi

CRM mahdollistaa myynnin ennustamisen ja ennakoinnin. Myyntijohdon on tärkeä pystyä arvioimaan tulevaa myyntiä ja tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat tai haasteet. CRM:n avulla voidaan analysoida myyntihistoriaa ja tehdä parempia päätöksiä tulevaisuuden suhteen.

CRM-järjestelmien vertailu

Kun tarkastellaan CRM-järjestelmien valintaa RevOps-näkökulmasta - eli kaikkien liikevaihdon tulovirtojen sekä kaupallisten tiimein yhteistyön yhteensovittamisen näkökulmasta, on tärkeää ottaa huomioon, miten kunkin järjestelmän ominaisuudet ja vahvuudet tukevat tätä tavoitetta. Alla käsittelemme neljän suosituimman modernin CRM-järjestelmän: HubSpotin, Salesforcen, Pipedriven ja Dynamics 365:n ominaisuuksia.

HubSpot:

 • HubSpot tarjoaa kattavan ratkaisun asiakkuudenhallintaan, markkinoinnin automaatioon ja asiakaspalveluun.
 • Se sopii erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka etsivät helppokäyttöistä ja integroitua CRM-järjestelmää.
 • RevOps-näkökulmasta HubSpot mahdollistaa eri tiimien yhteistyön ja tiedonjakamisen yhteisessä järjestelmässä, mikä tehostaa prosesseja ja parantaa päätöksentekoa.

Salesforce:

 • Salesforce on järeähkö ja monipuolinen alusta, joka tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin.
 • Soveltuu erityisesti keskisuurille ja suurille yrityksille, jotka tarvitsevat syvällistä raportointia ja kustomointimahdollisuuksia.
 • RevOps-näkökulmasta Salesforce mahdollistaa liiketoiminnan prosessien hienosäädön ja integroitavuuden muihin järjestelmiin.

Dynamics 365:

 • Dynamics 365 tarjoaa laajan valikoiman toiminnallisuuksia myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun lisäksi myös liiketoiminnan hallintaan.
 • Se sopii erityisesti suurille yrityksille, jotka tarvitsevat monipuolisia ratkaisuja sekä edistyneen tekoälyn hyödyntämistä.
 • RevOps-näkökulmasta Dynamics 365 mahdollistaa tiedon jakamisen eri tiimien välillä, sisältää kaupallisten tiimien tärkeimmät työkalut ja tukee datalähtöistä päätöksentekoa.

Pipedrive:

 • Pipedrive on helppokäyttöinen myyntiputken hallintajärjestelmä, joka on erityisen suosittu myyntitiimien keskuudessa.
 • Sopii hyvin pienille myyntiorganisaatioille, jotka haluavat automatisoida toistuvia tehtäviä.
 • RevOps-näkökulmasta Pipedrive auttaa myyntitiimiä keskittymään olennaiseen ja tehostaa myyntiprosesseja. Sisältää myös markkinoinnin automaatiotyökaluja, mutta ei tarjoa kokonaisvaltaista työkalua kaikkien tulovirtojen johtamiseen

Kaiken kaikkiaan RevOps-näkökulma korostaa yhteistyötä ja tietojen integroitavuutta eri liiketoiminnan osa-alueiden välillä. Jokainen CRM-järjestelmä tarjoaa omat vahvuutensa, ja valinta riippuu yrityksen tarpeista ja resursseista. Jos yritys hakee voimakasta kasvua, on tärkeää tehdä valinta tuo tulevaisuuden kasvu mielessä, eikä perustaa valintaansa vain tämän hetken tarpeiden tyydyttämiseen.

CRM:n käyttöönotto

CRM-järjestelmän käyttöönotto on merkittävä askel yrityksen toiminnan tehostamisessa. Se vaatii huolellista suunnittelua. Ennen kuin otetaan käyttöön CRM, on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet ja odotukset siitä, mitä järjestelmältä halutaan saavuttaa. Teknologia ei itsessään korjaa mitään tai auta saavuttamaan tavoitteita, vaan järjestelmä on vain niin hyvä kuin sen käyttäjät. Yleinen virhe on se, että kaupallisia prosesseja ei ole millään tasolla määritelty, ennen kuin syöksytään ottamaan CRM käyttöön.

On tärkeää ymmärtää, että CRM on enemmän kuin pelkkä tekninen ratkaisu. Se vaikuttaa myös prosesseihin ja käytäntöihin yrityksessä. Siksi henkilöstöä on valmisteltava muutokseen ja tarjottava riittävä koulutus järjestelmän käyttöön. Prosesseja ei luoda siksi, että "näin nyt on järjestelmän puolesta kätevin", vaan kaupalliset prosessit luodaan ja sitten tuodaan järjestelmään.

Käyttöönoton voi tehdä joko itseohjautuvasti tai käyttää kumppania apuna. Erityisesti suuremmissa organisaatioissa kumppanin käyttö on suositeltavaa, sillä heillä on kokemusta käyttöönotoista ja ajantasainen tieto järjestelmän päivityksistä.

Vinkit CRM:n käyttöönottoon

Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on asiakasdatan paikka organisaatiossa. CRM-järjestelmän tehokas toiminta edellyttää, että kaikki tarvittavat asiakastiedot ovat saatavilla ja ajantasaisia. Tiedon laatu ja ajantasaisuus avainasemassa, jotta järjestelmä voi tuottaa hyötyjä liiketoiminnalle. Turvallisuus ja tietosuoja ovat aina ensisijaisen tärkeitä. Asiakasdata on arvokasta ja sen suojaaminen on välttämätöntä. CRM-järjestelmän tulee täyttää kaikki tarvittavat turvallisuusstandardit.

Käyttöönottoa suositellaan tekemään vaiheittain. Aloita perusominaisuuksista ja laajenna niitä vähitellen. Tämä auttaa välttämään tiedon ylikuormitusta ja varmistaa, että käyttäjät omaksuvat uuden järjestelmän helposti.

Käyttäjäkoulutus on keskeinen osa onnistunutta käyttöönottoa. Käyttäjien on ymmärrettävä, miten CRM-järjestelmää käytetään päivittäisessä työssä. Heidän tulisi tuntea järjestelmän hyödyt ja oppia hyödyntämään sitä tehokkaasti. Käyttökoulutuksia kannattaa tehdä tiimikohtaisesti, koska oletuksena on, että kaikkien kaupallisten tiimien työkaluja keskitetään samaan järjestelmään.

Jotta järjestelmästä saadaan kaikki teho irti, se on tärkeä integroida muihin yrityksen käyttämiin työkaluihin, joissa käsitellään asiakasdataa. Yksinkertainen ja maksuton esimerkki on asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden sähköposti-, kalenteri-, ja puhelinsovellus -integraatiot.  CRM-järjestelmän tulisi toimia saumattomasti muiden järjestelmien kanssa.

Kun CRM-järjestelmä on onnistuneesti käyttöönotettu, se tarjoaa yritykselle tehokkaan työkalun potentiaalisten asiakkaiden ostopolun hallintaan, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoiminnan kasvattamiseen. 

Mikäli tarvitset apua CRM-järjestelmän tai muiden RevOps-työkalujen valinnassa,  niin ringaling - ota yhteyttä!