Skip to content
All posts

Mitä haasteita RevOps ratkaisee?

RevOps, eli Revenue Operations, on yrityksen sisäinen strategia, joka yhdistää myynnin, 25markkinoinnin ja asiakaspalvelun tiimit keskittymään yhdessä liikevaihdon kasvattamiseen. Se auttaa parantamaan tehokkuutta, poistamaan toiminnallisia pullonkauloja ja varmistaa, että kaikki tiimit työskentelevät kohti yhteisiä tavoitteita. Tämä kaikki johtaa lopulta parempiin liiketoiminnallisiin tuloksiin sekä korkeampaan asiakastyytyväisyyteen.

Revenue Operations yhdistää teknologian, prosessit, ihmiset ja strategian sekä muodostaa näiden avulla tehokkaan kasvun moottorin.

Mitä on RevOps suomeksi?

Suomeksi voisimme puhua aiheesta termillä Tulovirtojen hallinta. RevOps -termi kuvaa aihekokonaisuutta kuitenkin osuvammin ja on yleisessä käytössä olevaa terminologiaa, RevOps tai Revenue Operations on yleisesti käytössä oleva termi myös suomen kielellä. Tai ainakin se todennäköisesti tulee olemaan, RevOpsista puhutaan nääs Suomessa vielä suhteellisen vähän. Mutta onneksi juuri sinä taidat olla nyt kasvua kasvattavan liiketoimintamallin äärellä.

Mitä haasteita RevOps (Revenue Operations) ratkaisee?

RevOps -strategian tarkoituksena on tulovirtojen hallinta ja kasvattaminen. Strategian implementointi onkin erittäin tehokas tapa kasvattaa liiketoimintaa. Tässä muutama haaste, joita RevOps ratkaisee:

1. Epäjohdonmukaisuus tärkeissä toiminnoissa

Organisaatiot kohtaavat haasteita, kun on kyse tärkeiden toimintojen, kuten liidien hallinnan, asiakastietojen hallinnan ja myyntiputken hallinnan tehokkuudesta. RevOps-malli on ratkaisu näiden prosessien tehostamiseen.

2. Tulovirtojen epäselvyys

Moni organisaatio kamppailee tulonkierron tehottomuuden ja epäselvyyden kanssa. Tällä tarkoitetaan sitä, että yrityksessä ei tiedetä, mistä kanavasta ja kenen työpanoksen ansiosta kassa kilkahti, saatikka sitten kykene ennustamaan eri liikevaihtovirtojaan. Kun selkeää ja luotettavaa dataa ei ole, on vaikea tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Datan puute aiheuttaa myös sen, että tulovirtojen pullonkauloja ei tunnisteta. Jos tarjolla ei ole selkeää näkymää, missä osa-alueessa toimintaa voidaan parantaa ja tehostaa, on vaikea päästä kiinni kehityskohteisiin. RevOps -toimintamalli tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän tulonvirtoihin. Kun näkymä löytyy, on helpompi tunnistaa missä osa-alueessa on parantamisen varaa. Näiden tehottomuuksien voittaminen tuo liiketoiminnan tulovirtoihin lisää euroja ja vauhtia.

3. Asiakasymmärryksen puuttellisuus

Asiakkaiden tarpeiden ja käyttäytymisen ymmärtäminen on kriittistä liikevaihdon kasvulle. RevOps – strategiassa on tärkeää tunnistaa eri kohderyhmien ja ostajapersoonien ostopolkuja ja auttaa asiakaita etenemän sen varrella. RevOpsissa ei kuitenkaan keskitytä pelkästään ostopolkuun, vaan asiakkaan koko elinkaareen. Kun asiakkuuden elinkaaren varrelle tulee dataa päätöksenteon ja liikevaihdon optimoinnin tueksi, on yrityksen helpompi ymmärtää asiakkaan erilaisia tarpeita ja asiakkaan käyttäytymistä.

4. Hidas päätöksenteko (ja vieläpä puolisokkona!)

Nopea ja tarkka päätöksenteko on elintärkeää nykypäivän nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä. RevOps -strategian implementoinnissa luotettava data nousee päätöksenteon keskiöön. Teknologia ja käytössä olevat järjestelmät auttavat keräämään ja analysoimaan tietoa reaaliaikaisesti. Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu toimivat saman datan ohjaamana, samoja mittareita seuraten ja niitä optimoiden. Kun tarjolla on luotettavaa dataa, tulee päätöksenteosta myös helpompaa ja nopeampaa. Ajatus on, että johdolla on käytössään dataa, jonka avulla se voivat ennustaa myös tulevaisuuden liikevaihdon virtoja. Liikevaihtovirtojen tarkempi ennustaminen auttaa mm. tuotannon ja resurssien optimoinnissa.

Vuoteen 2025 mennessä 75% maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä ottaa käyttöön tulovirtojen hallinta (RevOps) -mallin, Gartner Inc:n mukaan.

Yritysten on tärkeää sopeutua nopeasti muuttuvaan ostamisen ja myynnin dynamiikkaan siirtymällä myynnin mahdollistamisesta liikevaihdon mahdollistamiseen. RevOps-strategia tarjoaa tiekartan tulevaisuuden kasvuun.

Katso tallenne Revenue Operations live-koulutuksesta (kesto n. 30min.) >>

Haluatko oppia lisää aiheesta? Lataa kattava e-kirja >>