Skip to content
Täällä käydään syvällisemmin läpi - Mikä RevOPS
 

Mitä on RevOps?

(Revenue Operations)

MIKÄ REVOPS?

Marginaalisilla muutoksilla isoihin voittoihin

RevOps, eli Revenue Operations -toimintamallin ajatuksena on hakea tehokkuutta liikevaihdon kasvattamiseen. Alla esimerkki siitä, miten pienenpienillä parannuksilla konversioihin voidaan kasvattaa liikevaihtoa huomattava määrä.

RevOps-e-kirja-2
27
RevOps-RevoryOy
Mistä on kyse

Mitä on RevOps eli Revenue Operations?

RevOps, eli Revenue Operations, on yrityksen sisäinen strategia, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tiimit keskittymään yhdessä liikevaihdon kasvattamiseen. Se auttaa parantamaan tehokkuutta, poistamaan toiminnallisia pullonkauloja ja varmistaa, että kaikki tiimit työskentelevät kohti yhteisiä tavoitteita. Tämä kaikki johtaa lopulta parempiin liiketoiminnallisiin tuloksiin sekä korkeampaan asiakastyytyväisyyteen. Revenue Operations yhdistää teknologian, prosessit, ihmiset ja strategian sekä muodostaa näiden avulla tehokkaan kasvun moottorin.

Mitä haasteita RevOps ratkaisee? Lue blogi >>

Kun aika on...

Koska on aika tutustua RevOpsiin?

Jos rooliisi kuuluu vastuu yläviivasta, kilpailukyvyn ylläpitämisestä tai yhtiön arvostuksesta, lue vielä eteenpäin. Maailma muuttuu nopeasti, ja B2B-yritysten täytyy sopeutua yhä dynaamisempaan markkinaympäristöön. Jos tunnistatte sisäistä hajaannusta tiimien välillä, huomaatte teknologioiden ja prosessien jäävän kilpailijoiden jalkoihin, tai koette päätöksenteon olevan hidasta ja tietopohjan puutteellista, on aika tarkastella liiketoimintanne ydintoimintoja.

RevOps, tai Revenue Operations, tarjoaa strategisen ratkaisun näihin haasteisiin. Se ei ole pelkkä parannus nykyisiin toimintamalleihin, vaan uusi tapa ajatella ja johtaa liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tarkastelemalla taulukkoa voitte hahmottaa, miten RevOps voi olla avainasemassa organisaationne tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa.

Miten Revenue Operations luo arvoa >>

Mitä haasteita RevOps ratkaisee >>

RevOpsGraffaa-7
RevOps-e-kirja-5
Tutkittu juttu! 
 
Vuoteen 2025 mennessä 75% maailman nopeimmin kasvavista yrityksistä ottaa käyttöön tulovirtojen hallinta (RevOps) -mallin, Gartner Inc:n mukaan.
Nopeasti muuttuvassa ostamisen ja myynnin dynamiikassa, pitää siirtyä myynnin mahdollistamisesta liikevaihdon mahdollistamiseen.
39
Gartner Inc. 2021
Ajattelumallina

RevOps vauhtipyörä

Ajatus on siirtyä perinteisestä suppilomallista - jossa asiakkuuden syntyminen on lopputulos, malliin, jossa asiakkuutta halutaan kasvattaa ja sitouttaa yhtiön kumppaniksi.

RevOps Flywheel -mallissa keskiössä on RevOps, joka toimii liikkeelle panevana voimana. Sen ympärillä olevalla kehällä ovat markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu, jotka ovat yrityksen keskeisiä tuloksentekijöitä. Vielä ulompana olevalla kehällä ovat prosessit, data, ihmiset ja teknologia. Näiden elementtien tarkoitus on tukea keskimmäistä kehää (markkinointi, myynti, asiakaspalvelu) ja varmistaa, että ne toimivat tehokkaasti ja saumattomasti yhdessä.

Prosessit tarkoittavat toiminnan organisointia ja hallintaa, data tarjoaa oivalluksia ja tietoa päätöksenteon tueksi, ihmiset ovat organisaation toiminnan perusta, ja teknologia mahdollistaa kaiken tämän skalaamisen ja tehostamisen. Koko mallin ideana on luoda virtaus, jossa kaikki osatekijät vahvistavat toisiaan ja pyörivät yhdessä tehokkaasti, mikä johtaa liiketoiminnan kasvuun ja asiakastyytyväisyyteen.

RevOps-e-kirja-6
RevOpsGraffaa-2-1
REVOPSIN 4 pilaria

Tiimit, prosessit, teknologiat ja data kasvun moottoriksi.

RevOps, eli Revenue Operations, on yrityksen sisäinen strategia, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tiimit keskittymään yhdessä liikevaihdon kasvattamiseen

Teknologiat, dataa ja prosessit tuodaan tiimien avuksi. Niiden tehtävä säästää aikaa, tuoda läpinäkyvyyttä läpi linjan sekä auttaa tekemään prosessien kehittämisestä ja päätöksenteosta dataan perustuvaa.

HALUATKO OPPIA LISÄÄ?

RevOps e-kirja

Kuulostaako malli kiinnostavalta? Jos haluat oppia lisää siitä, miten RevOps -strategia voisi hyödyttää sinun yhtiötäsi, lukaise pieni opus aiheesta. Kirjan sisältö:

  • Mitä on RevOps?
  • Tulokset joita voit odottaa
  • RevOps - keskeiset toiminnot ja käytännöt
  • Unohda suppilot, adoptoi vauhtipyörät
  • Tutkimustietoa RevOpsista
  • Mitä haasteita RevOps ratkaisee?
  • 4 asiaa, joihin keskittyä RevOps -strategian käyttöönotossa
  • 7 askeleella RevOps -strategia käytäntöön
  • RevOps -strategian haasteet
 
RevOps-E-kirjs
Kääritäänkö hihat?

Nappase vartti

Varaa kalenteristasi vartti, niin käydään läpi mitä RevOps on ja mitä se voisi teillä tarkoittaa. 

Kannattaa se vartti varata meiltäkin, niin osataan olla linjoilla. Meidän lupaus sinulle on 3 uutta ajatusta. Ajatusten laatu paranee huomattavasti,  jos täytät vielä kasvukaavakkeen ennen palsua. Täytössä menee kirjoittajan lahjoistasi riippuen muutamasta minuutista kymmeneen minsaan. ⬇️